Medlem

BLI MEDLEM I VÄNNÄS MOTORKLUBB!

Vill du bli medlem i Vännäs Motorklubb?
0-17 år: 50 kr/år
18 år och uppåt: 150 kr/år
Familjekort: 250 kr/år

Betala in avgiften på:
Bg: 5732-8296

Glöm inte att skriva namn, personnummer, adress, e-mail och telefonnummer på avin.
Inom några dagar kommer ditt medlemskort.

Om inte allt får plats, tex vid betalning via webbank, så skickas kompletterande information via e-post eller brev till:

Vännäs MK
Box 21
911 21 Vännäs