Tävlingsregler 1/10 Touring 2013/14

NTCC regler för 1/10 Touring säsong 2013/14

§ 1.0  Klasser 

I cupenkör vi tre klasser. Klassen ”Mod” motsvarar de svenska reglerna SBF har för Modified 1:10 El Touring. I ”Mod” är det mesta fritt och endast några av reglerna beskrivs här för att belysa vissa skillnader mellan klasserna. ”Stock” motsvarar EFRA’s 13,5 ”blinky” och är en långsammare klass som inte heller beskrivs i detalj här.

Vår egen ”NTCC” är en klass som har lokala justeringar som passar de flesta lokala förare enligt den erfarenhet vi hitintills har skaffat oss.

§ 1.1 Chassier

Alla el-touringbilar är tillåtna. Chassiet får vara max 190mm brett.

Undantag är RTR bilar typ Kyosho Fazer och liknande elbilar som tillåts vara med även om de är 200mm. 

§ 1.2 Motorer

”Mod” använder valfri motor enligt lista från SBF/EFRA/ROAR med godkända motorer.

”Stock” använder en 13.5 sensormotor enligt lista från SBF/EFRA/ROAR med godkända motorer.

”NTCC” använder motor från HobbyKing med 8.5T lindning. (”Turnigy Trackstar 8.5T” Produkt ID: 9192000038) Alternativ är valfri motor med sensor och 9.5 eller högre märkning.

Det är tillåtet att använda kylfläns och -fläkt på motorn. (Är du ”nybörjare” får du dispens på plats för i stort sett alla andra motorer men kan behöva dreva den så att bilen passar övriga startfältet.)

§ 1.3 Rollout

I ”NTCC” får total utväxling (FDR) på bilen vara 5,67 eller mer. (Övriga klasser fritt.)

§ 1.4 Karosser

Alla karosser 190mm som föreställer en touringbil är godkända. (”Mod” och ”Stock”: endast enligt lista från SBF/EFRA/ROAR.) 

Karossen ska vara målad med transparenta rutor. Karossen skall klippas ut och monteras som förebilden. I bak får karossen klippas upp maximalt i jämnhöjd med den undre stötfångarlinjen. Hjulen får inte sticka utanför karossen sett ovanifrån. Vinge ska vara proportionell med förebilden och får inte sticka upp ovanför taklinjen.

Inga andra hål än de som krävs för karossfästen, antenn och transpondermontering tillåts.

§ 1.5 Däck och fälgar

Däck ska vara av typen färdiglimmade Sorex 36 (XG-36SR). Vid kall/blöt bana kan tävlingsledning i undantagsfall även tillåta Sorex 28 (XG-28JB). Utfasning av tidigare godkända däck tillåts.

”NTCC” tillåter inte användning av däcksvärmare, däcksoppa eller någon annan typ av kemikalier. Endast dricksvatten får användas på däck.

 Däcksvärmare och däcksoppa är tillåtet i ”Mod” och ”Stock”.

§ 1.6 Batteri

”NTCC” tillåter valfritt LiPo ”hardcace" med 2 celler (7,4v). Har du NMH batteri så får du dispens på plats.

”Mod” och ”Stock” tillåter endast 2 cells LiPo enligt lista från SBF/EFRA/ROAR på godkända batterier.

All laddning ska ske i ”laddpåse”.

§ 1.7 Fartreglage

”NTCC” tillåter valfritt reglage men det ska köras som ”blinky”. (Ingen "turbo/punch" eller annat än "0 i timing" om dessa eller liknande funktioner finns i reglaget vilket är upp till föraren att bevisa vid besiktningen.)Sensor rekommenderas.

”Stock” kräver godkänt sensorreglage och ”Mod” ska ha godkänt reglage enligt lista från SBF/EFRA/ROAR.

§ 1.8 Vikt

Minsta vikt på körklar bil är 1350g.

§ 1.9 Inomhus - vintersäsong

Inomhus kör vi endast en klass, kallad ”STOCK”. Vi använder samma bilar som ovan beskrivits och reglage i ”blinky” mode som ovan. Klassen liknar ”Stock” i MSEC och SSIC. Följande lokala avvikelser finns dock.

§ 1.9.1 Motor

Inomhus används motor från HobbyKing med 17.5T lindning. ”Turnigy Trackstar 17.5” Produkt ID: 9192000029.

Den som har en befintlig 17.5 kan få dispens, till en början.

§ 1.9.2 Rollout

Inomhus får total utväxling (FDR) vara 4,5 eller mer.

§ 1.9.3 Däck

Inomhus får endast gummidäck av typen Sorex 28 användas. (Företrädesvis: XG-28JB)

Det är tillåtet att använda luktfri däcksoppa och däcksvärmare.

 

  § 2.0 Slutligen

   Innan anmälan till tävling faller ansvaret på enskill förare/team att läsa och förstå reglerna. Anmälan till tävling ses som accepterande av de lokala tävlingsreglerna.

 

Tekniska regler finns att ladda ner som *.pdf HÄR

Tävlingsupplägg finns att ladda ner som *.pdf HÄR