Borstlösa motorer

Typer av motorer

Stjärnkopplade

Den vanligaste typen. Har vanligtvis halva lindningar tex "6.5".

Lindningarna är seriekopplade vilket gör att från batteriets sida så är en 6.5 egentligen en 13 lindningars spole.

Deltakopplade

Alltid(?) hela lindningar; 6, 7, 8, 9 osv.

Lindningarna är kopplade med ändpunkterna till polerna på motorns baksida.

Lindningsantalets inverkan

Om man minskar antalet lindningar så minskar resistansen så strömmen ökar (och därmed vridmomentet) och impedansen minskar vilket medför att varvtalet ökar. Eftersom effekt är vridmoment multiplicerat med varvtal så blir det även ökat effekt.

Minskat antal lindningar minskar desvärre också verkninsgraden.

Stjärnlindat

En 10.5 lindningars motor kan leverera ungefär 400 watt (mer än en halv hästkraft) och varvtal på circa 26000 varv/min
En 6.5 lindningars motor levererar kring 650 watt med ett toppvarvtal på 44000 varv/min.
En 3.5 lindningars motor: 800 watt, 70000
 

Deltakopplade motorer:

En 12 lindningars motor 600watt med ett varvtal på 38000 v/minut
En  9 lindningars motor  725 watt med varvtal på 50000 v/minut.
En 6 lindningars motor 800 watt, 70000 v/min

"Timing"

Med ökat varvtal ändras strömmens riktning i lindningarna med allt högre frekvens och induktansen (motståndet) ökar med minskad ström som följd. Dessutom så kommer magnetfältet ta längre tid att byggas upp vilket till slut innebär att det inte tillför något vridmoment.

Med en motor med "0 timing" och inga andra korrigeringar så blir maximal verkningsgrad vid halva det maximala varvtalet.