Fartreglage

Effekttålighet

Farteglage klassas i huvudsak efter hur mycket de tål i snitt. Detta är i princip hur bra reglagen kan föra bort värmen som genereras.

 • I ett race som varar 5 minuter och du kör slot på en ack med 6000mAh behöver reglaget klara  72 ampere.
 • De tävlingar vi kör i närområdet är på minst 7.5 minuter vilket ger ett snitt 48 ampere, i praktiken ännu mindre eftersom att det oftast är motorn som överhettar först.

De flesta reglage har en intern tempsensor som slår av reglaget vid överhettning så det som händer när man har för svagt reglage är att din bil kommer att stanna mitt under heatet, surt....

Rekomendationen är att man köper ett reglage som klarar minst 60A i snitt.

Sensor eller sensorlöst

Det finns två typer av system, med eller utan sensorkabel. Eftersom att det är fartreglaget som skall, vid rätt tidpunkt, lägga spänning över rätt poler så måste det detektera motoraxelns position på något sätt. De flesta moderna system går över från sensorfunktion till sensorlöst om kabeln skulle skadas.

Sensorlöst

"I begynnelsen var fartreglagen sensorlösa..."

För att detektera motoraxelns postition används den mot-emk som genereras när motorn roterar för att anpassa timing. Det kommer helt enkelt spänningspulser tillbaka från motorn som fartreglaget kan detektera.

Fördelar:

Korrekt utfört får hela systemet

 • Verkningsgrad i närheten av max från mindre än halva maxvarvtalet och nästan hela vägen till maxvarv.
 • Maxvarvtalet är högre än med ett rent sensorbaserat system.

Nackdelar:

När motorn inte roterar får reglaget ingen signal och med snälla motorer behöver varvtalet vara ganska högt innan tillförlitlig detektion kan fås. Detta får till följd att:

 • "Tvekan" vid start
 • Ibland backa, katastrof om du kvalificerat dig långt fram i ett race.
 • Ryckig gång i låga farter

Summering

Snällare motor än 8.5 bör man använda sensorkabel. I tävlingar är det oftast ett krav att man använder sensor.

Sensor

I sensorbaserade system sitter det tre stycken hall-effekt sensorer i motorn som detekterar motoraxelns(magnetens) position. Dessutom finns i det i många motorer en temp-sensor för att detektera övertemp. Detta förs över via en flertrådig kabel till fartreglaget.

Fördelar:

 • Säkra starter.
 • Mjuk gång i låga farter.
 • Skydd mot överhettning om reglage och motor har stöd för det.

Nackdelar:

 • Sämre verkningsgrad i högre varvtal
 • Lägre maxvarvtal
 • Mindre användbart varvtalsområde

Punch Control

Eftersom att borstlösa motorer har ett enormt vrid och detta förorsakar en svårkörd bil så kan man förbättra sitt resultat om man på något sätt kan begränsa detta. Detta görs med någon form av "Knuff Kontroll".

Vissa reglage (Tekin) har strömbegränsning som helt enkelt minskar maximala vridmomentet. De flesta andra reglage rampar gasen, en typ av fördröjning.

Ställ in ditt reglage på snällaste läget och öka tills bilen blir svårkörd, backa sen ett snäpp.

Drag Brake

Borstlösa motorer har låg inre friktion så att när man släpper gasen stannar inte bilen utan glider bara vidare. Med denna funktion kan man lägga på lite broms när man släppt gasen.

 • Förbättrar varvtider
 • Ökar värme i motorn
 • Kan göra bilen ostabil om man har för mycket.

Avancerad timingstyrning

Moderna reglage har möjlighet att trimma lite för att få ut maximalt.

De flesta har inte behov av detta och de är inte för närvarande tillåtna på de tävlingar som körs i närområdet. Dessutom så får man mer än tillräckligt med effekt utan dessa så detta måste ses som överkurs.

Boost/Timing

Med detta ställer du den fasta timingen, istället för att justera på motorn.

Hybridsystem

Vissa reglage startar i sensorläge och går över till sensorlöst när varvtalet går över en viss gräns. Man får då fördelarna med båda systemen.

"Turbo"

Detta är ett alternativ till hybridsystemen som istället gör så att reglaget ökar timing, antingen när man man trycker full gas eller vid ett förvalt varvtal.

Fördelar

 • Högre varvtal än hybridsystemen
 • Högre effekt
 • Större användbart varvtalsområde
 • Möjlighet att öka verkningsgraden men det kräver korrekt justering.

Nackdelar

 • Sämre verkningsgrad än hybridsystem
 • Risk för övervarvning av motor
 • Ökad risk för överhettning av motor