Startbekräftelse och anmälningslista Laitis 2-dagars 4-5 juni