Anmälningslista och startbekräftelse Laitis 2-dagars Folkrace