"Miniracingfilmen"

En av våra tävlingar.

Kamera-arbete och redigering: Moss Nilsson